Todellista vaaraa kansanterveydelle

 

 Auto- ja moottoripyöräharrastajan kannalta EU:ssa on se mukava puoli, että kulkupelejä saa vapaasti rahdata EU:n alueelta Suomeen ja ne saa rekisteriin helposti ja vaivattomasti. Eikun ei muuten saa.

 

Suomen viranomaiset pitävät kynsin ja hampain kiinni omista takaperoisista käytännöistään EU:n komission ohjeiden vastaisesti. Komission tiedonannossa SEC (2007) 169 kerrotaan yksiselitteisesti, että jos ajoneuvo on ollut rekisteröity toisessa EU-maassa, ovat sen viranomaiset katsoneet sen täyttävän tarvittavat tekniset vaatimukset. Tällaisen ajoneuvon hyväksyntä tieliikenteeseen toisessa EU-maassa saadaan evätä vain, jos ajoneuvo aiheuttaa todellista vaaraa kansanterveydelle. Tätä vaaraa arvioitaessa on käytettävä suhteellisuusperiaatetta, eli objektiivisesti arvioitava, mikä on todella tarpeellista kansanterveyden suojelun varmistamiseksi. Lisäksi tiedonannossa erityisesti vaaditaan, että nimenomaan viranomaistahon on osoitettava, että ajoneuvon rekisteröinnin eväämiselle on riittävät perusteet. 

 

Tiedonannossa erikseen korostetaan, että jos ajoneuvo on hyväksytty toisen jäsenvaltion sääntöjen mukaisesti, ei sen ominaisuuksien poikkeaminen kohdemaan lainsäädännössä mainituista ominaisuuksista yksin ole peruste väitteelle, että ajoneuvo aiheuttaisi vakavan uhkan ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

 

Kohdemaahan rekisteröitäessä toisessa jäsenvaltiossa aiemmin hyväksytyn ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia tulee arvoida suhteessa niihin vaatimuksiin, jotka olivat voimassa silloin, kun ajoneuvolle alunperin myönnettiin hyväksyntä. Lisätestejä ym. voidaan vaatia vain siinä tapauksessa, että viranomaiset tarvitsevat tietoja, joita ei muuten ole saatavilla. Näiden perusteella viranomaiset voivat päättää, mitkä tekniset vaatimukset eivät ajoneuvon kohdalta täyttyneet silloin, kun ajoneuvolle hyväksyntä EU:ssa alunperin myönnettiin. Tämän jälkeen viranomaiset voivat soveltaa oman maansa teknisiä vaatimuksia, jotka ovat oikeassa suhteessa jonkin pakottavan syyn perusteella. Suhteettomien kansallisten tekijöiden soveltaminen kielletään erikseen yhteisön lainsäädännön vastaisena. 

 

Tiedän useammankin tapauksen, jossa toisessa EU-maassa aiemmin rekisteröidyn US-mallisen ajoneuvon rekisteröinti Suomeen on estetty, koska ajoneuvolla ei ole tarpeellista hyväksyntää. Lisäksi olisi mielenkiintoista yrittää rekisteröidä jotain brittiläistä trackday-autoa, vaikkapa Radical SR3:a. Kyllä onkin mukavaa asua Suomessa, koska täällä on niin turvallista. Täällä eivät E-merkitsemättömät ajoneuvot pääse maanteille vaarantamaan kansanterveyttä.